2023 උසස් පෙළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බදවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

2023 උසස් පෙළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බදවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍ර කැදවීම

Category : Uncategorized

2023 උසස් පෙළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බදවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍ මාර්ගගතව කැදවීමට පාසල තීරණය කර ඇත.


Leave a Reply

Recent News

  • 2021 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගය සදහා මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල මගින් අයදුම් කරන සියලුම දරු දැරියන් මෙම අයදුම්පත්‍රය 2021- 07-08 දින රාත්‍රී 12ට පෙර පුරවා එවන්න

Click on dates to view news

October 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031