ගුරු දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම

ගුරු දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම

Category : Uncategorized

පාසලේ දැනට සේවය කරන සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව ලබාගෙන පරිගණකගත කිරීමේ වැඩසටහනක් මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල මගින් ආරම්භ කර ඇත. ඒ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ඉතාම අගය කොට සලකන අතර 2020.08.31 දිනට ප්‍රථම පහත සබැදිය මත ක්ලික් කර ඔබගේ දත්ත පාසල වෙත එවීමට කටයුතු කරන්න. එය A.B,C ලෙස අයදුම්පත්‍ර තුනකින් සමන්විත වන අතර A පත්‍රිකාව මගින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරුද, B පත්‍රිකාව මගින් රාජකාරිමය තොරතුරු ද, ‍C පත්‍රිකාව මගින් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන වන තොරතුරු ද එකතු කර ගනු ඇත.

අයදුම්පත් වෙත පිවිසීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න


Leave a Reply

Recent News

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

Click on dates to view news

October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031