අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුම්පත් අත්සන් කිරීම

අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුම්පත් අත්සන් කිරීම

Category : Uncategorized

2020 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම් කළ සියලුම දරුදැරියන් 2020 අගෝස්තු 28 වන දින පාසලට පැමිණ එම අයදුම්පත් වල නිවැරදි භාවය තහවුරු කර අත්සන් තබන ලෙස පාසල දන්වා සිටි. ඔබ පැමිණෙන විට ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන පැමිණෙන්න.


Leave a Reply

Recent News

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

Click on dates to view news

October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031