සෞන්දර්ය

නැටුම් 2019.07.07

අනුරාධපුර විවේකානන්ද දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ සහ වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ පැවති පළාත්ත තරගවලදී මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල විසින් පහත ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදී.
  • ජේෂ්ඨ අත්ත්‍ය ( සමූහ) පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය
  • නයිඅඩිවන්නම (සමූහ -ගැහැණු) කණ්ෂ්ට ප්‍රථම ස්ථානය
  • පොල් පදය (පිරිමි – ඒකල) ජේෂ්ඨ දෙවන ස්ථානය

නව පුවත්

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

පුවත් සෙවීමට දින තෝරන්න

මාර්තු 2021
බ්‍ර සි සෙ
« දෙසැ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031