සිසුන් සදහා

1. මාර්ගගතව ශිෂ්‍ය තොරතුරු එකතු කර ගැනීමේ වැඩසටහන

මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ දැනට ඉගනුම ලබන සියලුම සිසු දරු දැරියන්ගේ තොරතුරු පරිගණකගත කිරීම සහ පවතින තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමේ අරමුණින් මාර්ගගතව සියලුම සිසුන්ගේ තොරතුරු එකතු කර ගැනීමේ වැඩසටහනක් පාසල් වෙබ් අඩවිය හරහා සිදු කරමින් පවතී. සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ඉතාම අවශ්‍ය වන අතර පහත දැක්වෙන සබැඳිය මත click කර ලැබෙන මාර්ගගත අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි නිවැරදිව පුරවා පාසල වෙත ලැබීමට සලස්වන්න. මේ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය ඉතාම අගය කොට සලකමි. 

ඔබගේ ‍තොරතුරු එවීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

================================================================

2. 2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණ දීමට බලාපොරොත්තු වන සියළුම සිසුන් පහත දැක්වෙන සබැඳිය ක්ලික් කර ිභාගය අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු පාසල වෙත එවන්න

අ.පො.ස සා/පෙළ 2020 අයදුම්කිරීම සදහා තොරතුරු එවීම

================================================================

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ බදවා ගැනීම් සදහා මාර්ගගතව අයදුම් කිරීම

අ.පො.ස උ/පෙළ 2020 අයදුම්කිරීම සදහා තොරතුරු එවීම


නව පුවත්

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

පුවත් සෙවීමට දින තෝරන්න

මාර්තු 2021
බ්‍ර සි සෙ
« දෙසැ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031