පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ සභාපති නිල බලයෙන්ම විදුහල්පති වන අතර පාසල් සංවර්ධන මහා සභාවේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් ගරු ලේකම්වරයා පත් කර ගනු ඇත.

සභාපති – විදුහල්පති K.D.C.රුවන් කුමාර මහතා

ලේකම් – P.A. රත්නසිරි මහතා

සංවර්ධන කමිටු සාමාජිකයින් –

දෙමව්පියන් නියෝජනය ආදී ශිෂ්‍ය නියෝජනය ශිෂ්‍ය නායක දෙමව්පිය නියෝජනය වශයෙන් දෙමාපියන් 25 දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් හතරක් අංශ ප්‍රධාන පහක් සමන්විත කමිටුව ක්‍රියාත්මක වේ.

කමිටුවේ ප්‍රධානියා විදුහල්පති වන අතර එතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මසකට කමිටු වාර දෙකක් පවත්වන අතර විශේෂ අවස්ථා ද ඇත. පාසලේ භෞතික සංවර්ධනය මෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය මුල් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහිදී පාසලේ ගුරු හිඟය භෞතික සම්පත් ආරක්ෂා කරගැනීම හා සංවර්ධනය සනීපාරක්ෂක කටයුතු ජල ගැටලු ක්‍රීඩා තාක්ෂණ නැටුම් සංගීත මාධ්‍ය ඒකකය ආදී සියලුම අංශවල අඩුපාඩු සොයා බලා එහි සංවර්ධනය සඳහා මුදල් වෙන් කර දීම හා පසුවිපරම් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ කාර්යය මෑත කාලීන කාර්යයන්

පාසලේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවා ක්‍රියාත්මක කිරීම

පාසලේ දරුවන්ගේ විනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සහ පාසලේ ආරක්ෂාව සඳහා සීසීටීවී කැමරා සවිකිරීම

පාසල් ගෙවත්තේ ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම

අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දැල් වැට ඉදිකිරීම

පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු හා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම හා විදුහල්පතිතුමාට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම

පාසල් නොයන දරුවන් සොයා දැනුවත් කිරීම

‍අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව දෙගුරුන්ගේ සහ ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යාපන අරමුණු සපුරාලීම සඳහා පාසලේ භෞතික සම්පත් දියුණු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම, අධ්‍යාපනික සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම, පුස්තකාල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම,දෙගුරුන් දැනුවත් කර ඔවුන්ට අවබෝධය ලබාදීම, ප්‍රදේශයට ආවේණික ජනකතා සහ ජන ජීවිත ගැන අවබෝධය ලබාදීම, ඓතිහාසික ස්ථාන ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ භෞතික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම සහ අවබෝධය ලබාදීම

සංගීත නැටුම් අංශ දියුණු කිරීම හා දරුවන්ගේ අවධානය යොමු කිරීම

පාසලේ ශ්‍රමදාන පැවැත්වීම, ගොඩනැගිලි සහ පන්ති කාමර අලුත්වැඩියා කිරීම, සනීපාරක්ෂක කටයුතු සොයා බලා පිරිසිදු කිරීම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අඩු ආදායම්ලාභීන්ට, විදෙස් අධ්‍යාපනය, ක්‍රීඩා තරඟ වලට සහභාගී දරුවන්ට මුදලින් ආධාර කිරීම ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහයෝගය ලබා ගැනීම

පාසලේ සියලුම ප්‍රජාවගේ සහයෝගය ලබාගෙන පාසලේ දූ දරුවන්ගේ ‍අධ්‍යාපන, සමාජීය, සංස්කෘතික, සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව ක්‍රීඩා උසස් දැනුම ආදිය ලබාදීම තුලින් යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම අපේ අපේක්ෂාවයි


නව පුවත්

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

පුවත් සෙවීමට දින තෝරන්න

නොවැම්බර් 2020
බ්‍ර සි සෙ
« ඔක්.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30