ගුරුවරුන් සදහා

පන්ති කාල සටහන – 2020

NEW-CLASS-TT-PDF

වාර විභාග ලකුණු විශ්ලේෂණය – පාසලේ හෝ පන්ති කාමරයේ වාර විභාග ලකුණු පහසුවෙන් විශ්ලේෂණය කළ හැකි මෙවලමක් අප නිර්මාණය කර ති බෙනවා. පහත දක්වන සබැඳි හරහා එම මෙවලම් download කරගෙන ඊට ඔබගේ සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුලත් කරගන්න.

6 9 ශ්‍රේණි සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය 6-A control Panel

10-11 ශ්‍රේණි සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය 10-A control Panel

12-13  කලා අංශ සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය 12 A1 Control Panel

12-13  වාණිජ අංශ සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය 12 C1 Control Panel

12-13  විද්‍යා අංශ ශ්‍රේණි සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය12 Bio Control Panel

12-13 තාක්ෂණ අංශ සඳහා ගැලපෙන  ලකුණු විශ්ලේෂණ ආකෘතිපත්‍රය 12 Etec Control Panel

පොදු ආකෘති සහ උපදෙස් පත්‍රිකා Instructions for class teachers  Document formats

===================================================================================

වැන්දඔු අනත් දරු

ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කිරීමට මෙතන ක්ලික් කර හැදුනුම්පත් අංකය ලබා දෙන්න.

එවිට පහත පරිදි ඔබේ සාමාජික සහතිකය දර්ශනය නොවේ නම් ඔබ නැවත ලියාපදිංචි වී නොමැත. අවශ්‍ය අයදුම්පත්‍ර වහාම කලාප කාර්යාලයට භාර දෙන්න

මාර්ගගතව ලියාපදිංචි වන්න Click Here


නව පුවත්

  • අපොස සා/පෙළ 2020 අයදුමපත් අත්සන් කිරීම සදහා 2020.08.28 දින හැදුන්ම්පත සමග පැමිණෙන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම සිසුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC සිසුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න
  • මැදිරිගිරිය ජාතික පාසලේ සියලුම ගුරුවරුන්ගේ දත්ත මාර්ගගතව එකතු කර ගැනීම – සියලුම MNC ගුරුවරුන් මෙතනින් දත්ත එවන්න

පුවත් සෙවීමට දින තෝරන්න

මාර්තු 2021
බ්‍ර සි සෙ
« දෙසැ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031